Questions or comments to:
                                                                                                                                                                 info@mikezwetsloot.nl

Grensarbeid en Belasting

Op de website van Stichting Grensarbeid vind men een aantal korte maar bondige stukken die snel duidelijkheid geven over de manier van belasting heffen in verschillende situaties. Men kan ook lid worden waarbij een intake gesprek inbegrepen is om specifiek uw situatie door te nemen.

Mijn Situatie

In mijn geval woon ik in Belgie en werk als zelfstandig ondernemer in Nederland met de Nederlandse Nationaliteit. Omdat mijn inkomsten box3 in Nederland worden verdiend blijf ik nederlands belastingplichtig en vul ik het zogenaamde C-Biljet in (niet electronisch) (M-biljet aanvragen voor jaar dat men geemigreerd is). Belangrijk is om aan het begin van ieder jaar een voorlopige aanslag aan te vragen met daarin een schatting van het inkomen. Tevens kan worden aangedrongen op een vlotte definitieve aanslag over het voorgaande jaar. Als grensarbeider heeft men vaak last van trage afwikkelingen met soms hoge "heffingsrente" als gevolg.

Ik krijg ook een aangifte formulier van de Belgische belastingdienst. Hierin vul ik hetzelfde inkomen in als op de nederlandse aangifte, vermeld het kadastraal inkomen van de woning en vermeld de rekeningen in het buitenland. Op het aanslagforumulier word gemeente belasting berekend afhankelijk van de gemeente rond de 6%. De inkomsten belasting is fictief en word in mindering gebracht omdat deze in nederland word belast.

In Oktober 2006 ontving ik onderstaande "Vraag om inlichtigen" van de belgische belastingdienst.

1: Artikel 14 van het nieuwe dubbelbelastingverdrag (DBV) tussen Belgie en Nederland stelt het volgende: "inkomsten uit zelfstandige beroepen die verkregen worden door een inwoner van belgie, zijn slechts in belgie belastbaar, tenzij die inwoner voor het verrichten van zijn werkzaamheden geregeld over een vaste basis beschikt in nederland". Om voor vrijstelling in belgie in aanmerking te komen, dient u dus vooreerst het bewijs te leveren dat u over een vaste inrichting in nederland beschikt. Gelieve dit te doen aan de hand van controleerbare verantwoordigsstukken.
2: Bovendien dient u overeenkomstig het voorgenoemde artikel 14 van het DBV aan te tonen welk gedeelte van de inkomsten aan die vaste basis kan toegerekend worden. Dit dient eveneens te gebeuren aan de hand van controleerbare verantwoordigsstukken.
3: Tenslotte dient u overeenkomstig artikel 23 lid 1a van het DBV aan te tonen dat deze inkomsten in nederland effectief belast werden. U kan dit doen aan de hand van u nederlandse aangifte en aanslag nota.


Ik heb mijn huurcontract/adres, belasting aanslag en facturen doorgemaild en daarmee was eea duidelijk. Mocht u dit niet kunnen overleggen of aantonen kan de belgische belastingdienst u een aanslag inkomensbelasting opleggen.

Ziektenkosten

Via de stichting grensarbeid word steeds een collectieve verzekering afgesloten met een nederlandse ziektenkosten verzekeraar (VGZ).
Ik heb voor een goedkoper alternatief gekozen en heb tevens via Securex een verplichte verzekering als in woner van Belgie. (+- 5 euro per maand)

Keuzerecht en Hypotheek rente aftrek

Als men kiest voor "behandeling als binnenlands belastingplichtige" (keuzerecht), dan is de hypotheek rente aftrekbaar.

Het keuzerecht houdt niet in dat kan worden gekozen waar (belgie of nederland) belastingen worden voldaan maar of u wilt worden behandeld als binnenlands belasting plichtig. Dit kan gunstig uitpakken, zie bovenstaand de hypoteekrente aftrek.
Men kiest voor het keuzerecht door dit ieder jaar op het C-Biljet aan te geven.
Indien men in een bepaald jaar geen gebruik meer maakt van het keuzerecht word de terugploegregeling toegepast om te voorkomen dat men ieder jaar de meest gunstige keuze maakt. Dit betekend dat de voordelen die men van de acht voorgaande jaren via het keuzerecht heeft genoten, bij het inkomen van het laatste jaar worden gerekend.

Belangrijk is ook dat u kan kiezen voor het keuzerecht als u inkomsten heeft, indien u die niet heeft om welke reden dan ook kan er geen gebruik worden gemaakt van het keuzerecht met als gevolg dat de terugploegregeling in werking treedt.

Belgische auto

Bij verhuizing naar belgie en inschrijving hoofdverblijf in Belgie moet met een belgische kentekenplaat worden gereden omdat de nederlandse plaat geen verbinding meer heeft met een nederlands adres. (tenzij auto van de zaak).
Een nieuwe auto kan ook aantrekkelijk zijn omdat de auto's doorgaans in Belgie iets goedkoper zijn en er geen BPM op de auto zit, dit scheeld tussen de 25 en 35%.
Let op dat u geen nederlands persoon in de belgische auto laat rijden. Bij controle of aanhouding is de nederlandse bestuurder BPM verschuldigd. Niet elke agent zal het controleren maar het is beter geen risico te nemen.

Wegenbelasting

Wegenbelasting word per jaar berekend en is afhankelijk van het vermorgen (Klasse) van de auto en het type brandstof.
Voor een (belgische) middenklasser ben je een stuk goedkoper uit dan in nederland. Ongeveer 450 euro per jaar.
Bij iedere auto die je koopt (nieuw of tweedehands) word ingebruikname berekend, dit is een soort belasting die ook weer afhankelijk is naar gelang het vermogen. Bij een auto met veel vermogen is dit een behoorlijk bedrag. (tabel)

Rijbewijs en Paspoort

U dient een nederlands paspoort te laten verlengen bij het Consulaat der Nederlanden in Antwerpen.
Na 5 jaar inwoner van Belgie te zijn kan men de Belgische nationaliteit aannemen maar dit is niet verplicht.
Belangrijk is dat men het nederlands rijbewijs op tijd laat verlengen. Indien deze is verlopen moet u opnieuw een belgisch rijbewijs halen waarvoor examen gedaan moet worden.

Stemmen?

Altijd veel vragen en onduidelijkheid over: Indien men is uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister maar nog wel de nederlandse nationaliteit heeft mag men stemmen in nederland voor de parlements verkiezingen. stemgerechtigde Nederlanders moeten zich wel 6 weken van te voren laten registeren bij gemeente Den Haag. Info: http://www.kiezenuithetbuitenland.nl/

Als inwoner van Belgie met Nederlandse nationaliteit mag u uitsluitend in de woonplaats een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Laat u hiervoor wel van te voren registreren (denk aan stemplicht!!) Niet voor de (federale) parlementsverkiezingen.

Schenkingsrecht

Het tarief voor schenkingen van bijvoorbeeld ouders aan kinderen is in Belgie 3%. In nederland is dit van 0 tm 22051 euro 5% en loopt trapsgewijs op naar 27% (881.722 tm >). Slimme nederlanders zouden de keuze kunnen maken te verhuizen naar het buitenland om zodoende minder schenkingsrecht te betalen. Hierop is het zogenaamde woonplaatsfictie verzonnen. Gedurende 10 jaar (3,5 jaar voor belgie) woont u voor de Nederlandse Successiewet nog in nederland. Doet u binnen deze periode een schenking word deze belast volgens nederlandse tarieven.
Zoeken op google geeft wat resultaten van zaken die voor het hof zijn gekomen.

Links

Handige weetjes over verhuizen naar Belgie
Hubert Brouns burgermeester van Kinrooi. Hulp bij belastingformulieren en info grensarbeidersvragen of opmerkingen: mzwetsloot@yahoo.com